Yhtiökokous 22.04.2013

Vuoden 2013 yhtiökokous pidettiin maanantaina 22.04.2013 klo 19:00 Koto-kahvilassa, osoitteessa Klaukkalantie 59, 01800 Klaukkala.

Yhtiökokouksen esityslista:
 1. Kokouksen avaus
 2. Kokouksen puheenjohtajan ja sihteerin valinta
 3. Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen
 4. Kokouksessa läsnä olevien osakkeenomistajien toteaminen
 5. Pöytäkirjan tarkastajien (2) valinta, jotka toimivat ääntenlaskijoina tarvittaessa
 6. Esityslistan vahvistaminen kokouksen työjärjestykseksi
 7. Tilikauden 01.01. - 31.12.2012 tilinpäätöksen ja tilintarkastuskertomuksen esittely.
 8. Päätetään tuloslaskelman ja taseen (tilinpäätöksen) vahvistamisesta.
 9. Päätetään vastuuvapauden myöntämisestä yhtiön hallituksen jäsenille ja isännöitsijälle tilikaudelta 1.1 - 31.12.2012.
 10. Päätetään toimenpiteistä, joihin vahvistetun taseen mukainen voitto tai tappio antaa aihetta
 11. Talousarvion vahvistaminen ajalle 1.1. – 31.12.2013. Määrätään perittävän vastikkeen suuruus sekä määrätään hallituksen jäsenten ja tilintarkastajien palkkiot sekä päätetään lainanlyhennysrahaston kartuttamisesta
 12. Päätetään hallituksen jäsenten ja tilintarkastajien palkkioista
 13. Hallituksen jäsenien ja varajäsenen (3+1) valinta
 14. Tilintarkastajien ja varatilintarkastajan (2+1) valinta tilikaudelle 1.1. – 31.12.2013
 15. Asunto-osakeyhtiölain kokoukselle määräämät asiat. Kunnossapitotarveselvitys v.2013
 16. Muut asiat
 17. Kokouksen päättäminen

As. Oy Vaskonpiha, Hallitus

 

 

 

 

Paluu