29.4.2009

Muutoksia palovaroittimia koskeviin asetuksiin

Valtioneuvosto on antanut asetuksen palovaroittimien teknisistä ominaisuuksista ja sisäasiainministeriö on antanut asetuksen palovaroittimien sijoittamisesta ja kunnossapidosta.

1.1.2010 jälkeen myytävien palovaroittimien tulee täyttää SFS - EN 14604 palovaroitinstandardin vaatimukset. Tuotteiden tulee olla CE -merkittyjä palovaroitinstandardissa mainituin tiedoin. Näitä tietoja ovat mm. valmistuspäivämäärä tai eränumero ja valmistajan suosittelema palovaroittimen uusimisajankohta.

Asunnon jokaisen kerroksen alkavaa 60 m² kohden tulee olla vähintään yksi palovaroitin 1.1.2010 lähtien. Majoitus- ja hoitolaitosten majoitushuoneiden lisäksi myös yleiset tilat tulee varustaa palovaroittimella alkavaa 60 m² kohden.

Lähde: Sisäasiainministeriö

 

 

 

 

Paluu