YHTIÖKOKOUKSET

 

Yhtiökokous on taloyhtiön ylin päättävä elin. Se pidetään yleensä kerran tai kaksi vuodessa yhtiöjärjestyksen määräämänä ajankohtana. Tarvittaessa, esim. suuren korjaushankkeen takia, voidaan pitää ylimääräinen yhtiökokous. Yhtiöjärjestyksen muutoksen (v. 2006) jälkeen pidetään yhtiökokous kerran vuodessa keväisin.

Varsinaisessa yhtiökokouksessa käsitellään yhtiöjärjestyksessä määrätyt asiat, joita ovat mm.:

Hallitus voi näiden lisäksi tuoda yhtiökokouksen päätettäväksi aiheellisiksi katsomiaan asioita. Pääsääntö on, että juoksevasta hallinnosta poikkeavista merkittävistä asioista päättää yhtiökokous.

Myös osakkeenomistajilla on oikeus saada haluamansa asia yhtiökokouksen päätettäväksi. Osakkaan on ilmoitettava tästä kirjallisesti hallitukselle niin hyvissä ajoin, että asia voidaan sisällyttää kokouskutsuun.

Ylimääräinen yhtiökokous voidaan pitää, kun hallitus katsoo sen aiheelliseksi tai kun osakkeenomistajat, jotka yhdessä omistavat vähintään 10 % yhtiön osakkeista, sitä kirjallisesti tietyn asian käsittelemiseksi hallitukselta pyytävät.

Yhtiökokouksen koollekutsumisajan ja -tavan määrää yhtiöjärjestys. Yhtiöjärjestyksessä määrätään, että kokouskutsu on toimitettava aikaisintaan 2 kuukautta ja viimeistään 2 viikkoa ennen kokousta. Kutsun toimittamisella tarkoitetaan kirjeen jättämistä postiin tai sähköpostin lähetysajankohtaa.

 

 

 

© 2009 Asunto Oy Vaskonpiha, All Rights Reserved.